TISKÁRNA

NAŠE TISKÁRNA VÁM NABÍZÍ

ofsetový tisk do formátu A2, včetně grafického návrhu, typografického řešení, skenování předloh a zhotovení litografií, sazbu dle dodaného rukopisu nebo zalamování vašeho textu zpracovaného na vašem počítači a dodaném na libovolném transportním mediu, tisk katalogů, prospektů, letáků, brožur, malotirážních publikací, hospodářských a společenských tiskovin, tiskopisů, samopropisovacích tiskopisů, samolepek, dopisních papírů a dopisnic, obálek, kalendářů, návodů k použití pro různé výrobky, desek s klopou, jídelních lístků (běžných nebo i ve formě stojánků na stůl), dodávku veškerých uvedených tiskovin s jednostrannou i oboustrannou laminací matnou i lesklou. Tiskoviny zpracujeme s jakýmkoliv výsekem, zhotovíme i různé kartonážní výrobky (krabičky a obaly) s potiskem. 

knihařské zpracování výše uvedených výrobků provádíme V1, V2 a V3, dále hřebenovou vazbu (plastovou), lepení tiskopisů do bloků, lepení samopropisovacích tiskopisů samoodtrhávacím lepidlem ("snap out"), tisk samolepek na zadaný formát nebo na aršíky předsekaných etiket Jac (nebo jiných výrobců), dále můžeme zhotovit samolepky tvarované dle vašeho požadavku, a to naseknuté nebo vyseknuté, expedici hotových výrobků na základě dohody. 

Nejvyužívanější je reklama na samolepící fólií. Plnobarevný tisk PVC samolepících fólií, plakátů a bannerů. Samolepky na výlohu, polep výloh, oken, vitrín, poutačů, stojanů, automobilů a dalších médií.